M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Druki

Kat M

Kat Roczne

Najlepszy lotnik dorosły

Najlepszy lotnik roczny

Deklaracja lotnika w kategoriach

Karta oceny kategorie

Deklaracja wstapienia do PZHGP

Trójka

GMP

Kat A

Kat B

Kat C

Kat D

Lotniki kat A,B,C,M